CONCURSUL NAŢIONAL DE CHIMIE RALUCA RÎPAN
14 IUNIE 2014

 I.Tétel                                                                                                                       (20 pont)

Minden kérdésre 5 : a, b, c, d, e betükkel jelölt válaszlehetőség van. Egy helyes válasz van. Jelöld X-el a  helyes választ. A táblázatban megjelenő változtatások a helyes választ is megsemmisitik.   

 1. A táblázatban levő adatok alapján add meg a helyes választ:
Anyag Olvadáspont Forráspont
Kloroform -64 °C 61°C
Oxigén -219 °C -183 °C
Neon -249 °C -246 °C


a)  80 °C hőmérsékleten a kloroform folyadék, a neon gáz.

b)    -290 °C hőmérsékleten a kloroform folyadék, az oxigén gáz.

c)    -210 °C hőmérsékleten az oxigén folyadék, és a neon gáz.

d)    61 °C hőmérsékleten a kloroform, a neon és az oxigén folyadék.

e)    0 °C hőmérsékleten a kloroform, a neon és az oxigén gázok.

 1. Az alábbi négyzet celláiban a periódusos rendszer első 9 elemének a rendszámai vannak feltüntetve úgy, hogy minden vizszintes, függőleges és átlós sorban a számok összege 15. Minden rendszám szerepel de csak egyszer.
     
  ZE  
     

b)      2 (II. A) csoport, 2. periódus;a)      13 (III. A) csoport, 2. periódus;Az E-vel jelölt kémiai elem a periódusos rendszerben a következő helyen van:

c)      15 (V. A) csoport, 2. periódus;

d)      14 ( IV. A) csoport, 2. periódus;

e)      1 (I. A) csoport, 2. periódus.

3. Egy fém hidrogénfoszfátjának vegyi képlete MHPO4. A fém kloridjának vegyi képlete:

a) MCl;                        b) MCl3;                       c) MCl2;                       d) MCl4;                       e) MHCl.

4. Ugyanannyi szénatom van:

a) egyenlő térfogatú gyémántban és grafitban;

b) egyenlő tömegü metánban (CH4) és szénmonoxidban;

c) egyenlő tömegü szénmonoxidban és széndioxidban;

d) egyenlő tömegü gyémántban és grafitban;

e) egyenlő térfogatú acetilénben (C2H2) és széndioxidban, normál körülmények között;

5. A nátrium-hidroxidot zárt edényben tárolják, mert:

a) vizet veszit, ha nyitott edényben van szabad levegőn;

b) vizet vesz fel az atmoszférából és karbonáttá alakul;

c) ózont vesz fel az atmoszférából és karbonáttá alakul;

d) széndioxidot vesz fel az atmoszférából és karbonáttá alakul;

e) nitrogént vesz fel az atmoszférából és karbonáttá alakul.

6. Egy aluminium lapocskára koncentrált salétromsavat öntenek. Megfigyelhető:

a) barnás-vöröses gáz fejlődése;

b) fehér csapadék képződése;

c) egy, a levegőnél körül-belül 14,5-ször könnyebb, gáz fejlődése;

d) nem játszódik le reakció;

e) egy oldódó só képződése.

7. A hidrogén a természetben 3 izotóp formájában található, a klórnak pedig 2 izotópja van. Ezek az izotópok hány hidrogén-klorid molekulafajtát képezhetnek:

a) 6;                 b) 4;                 c) 5;                 d) 3;                 e) 7.

8. Lejátszódó reakciók egyenleteit jelölik:

 1. 2NaBr + I2 → 2NaI + Br2
 2. 2HCl + Na2SO4 → 2NaCl + H2SO4
 3. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2
 4. C + H2O(v) → CO + H2
 5. NH4HCO3 + NaCl → NaHCO3 + NH4Cl

F. CaCO3 + H2O + CO2   ⇄  Ca(HCO3)2

a) B, C, D;                   b) C, D, E;                   c) A, D, E;                   d) D, E, F;                   e) B, D, E.

9. Tudva, hogy az anyagok oldékonysága a 100g oldószerben maximálisan feloldható anyagmennyiséget jelenti egy adott hőmérsékleten, határozzátok meg a konyhasó oldékonyságát 18 °C-on, ha 154 g, 18°C-on telitett sós vizből elpárologtatva a teljes vizmennyiséget, 40 g sót kapunk.

a) 38,05 g;                   b) 37,85 g;                   c) 34,50 g;                   d) 36,43 g;                   e) 35,08 g.

10. 43,6 kg, ezüst- klorid és kálium-klorid ekvimolekuláris keverékét vizben oldják fel. Az igy kapott oldatban a klorid anionok száma:

a) 12,044·1023;            b) 12,044·1025;            c) 24,088·1022;                  d) 12,044·1022;      e) 24,088·1025.

II. tétel                                                                                                 (20 pont)

 

Adott az alábbi reakcióséma:

 1.    A                              a + b↑
 2. d  + b        a  + e
 3. e  + b         f  ↑
 4. f  + Cl2      g
 5. g  +  a         h  + i
 6. e  +  jkonc   l ↑ + f ↑  + a
 7. l  + H2        NH3 +  a
 8. e  + ikonc                       f ↑  + a
 9. i  + d       f ↑ + e  + a
 10. B  +  a    m  +  A  +  i

Adottak az alábbi információk:

– „ A” anyag a kereskedelemben 30%-os vizes oldat formájában van forgalomban, perhidrol néven;

-“e” egyszerü anyag, kénkő néven is ismert;

-“g” összetett anyag, melyben az atomarány  S: O: Cl = 1: 2: 2;

-“ h” anyag technikai neve  “ sósav”.

Tudva, hogy  az “i” és “h” anyagok egyenlő tömegü keverékéből 100 g tartalmaz: 2,3902 g H; 48,6301 g Cl; 16,3265 g S;

-“ l” egy binér vegyület, melyben az alkotóelemek tömegaránya 7: 16 ;

-“B” anyag tömegszázalékos összetétele: 12,2807% N; 3,5087% H; 28,0701% S; 56,1403% O és moltömege  228 g/mol;

-“m” az  “i” sav semleges sója;

 

Keresett adatok:

a)    azonositsd  B, a, b, d, e, f, g, h, i, j, l, m anyagokat;

b)    ird le a sémában szereplő reakciók egyenleteit;

c)    ird le a “h”  vegyület reakcióit  Fe-vel  és marókálival és határozd meg a reakciók tipusát.

III. Tétel                                                                                                                      (25 pont)

 

A.        1) Egy oxigénes viz oldat 10,9545% H-t tartalmaz. Számitsátok ki az oldat százalékos koncentrációját.

2) Egy ásvány szép kék szinü és ékkőként használják, összetétele: 55,49% Cu; 6,93% C; 0,578% H.

a)    Határozd meg számitással az ásvány vegyi képletét.

b)    Ird fel az ásványt alkotó vegyületek molekulaképletét, elnevezését és molarányát.

c)    Nevezd meg az ásványt.

 

 1.         “m” tonna, 80%-os tisztaságú dolomitot, (kálcium-karbonát és magnézium –karbonát 1:1 molarányban), hidrogén-kloriddal kezelik, majd leszürik. A kapott szürlethez kénsavat adagolnak.

1) Ird le a folyamatokban szereplő reakciók egyenleteit.

2) Tudva, hogy a dolomitban szereplő összetevők 80%-a reagál hidrogén-kloriddal (a szennyeződés nem lép reakcióba) és a szürlet  77,0816 •1027 klorid-iont tartalmaz, számitsd ki:

a) a szennyezett dolomit mennyiségét “m”;

b) a szürlet százalékos összetételét, mely 3104,675 •1026 vizmolekulát tartalmaz.

 

IV. Tétel                                                                                                                      (35 pont)

 

A munkaasztalon lévő, 1-től 4-ig számozott csepegtetőüvegekben az alábbi anyagok vizes oldatai találhatóak: Fe(NO3)3, Al(NO3)3, Zn(NO3)2, AgNO3. Felhasználva a következő reagenseket: hidrogén-klorid, nátrium-hidroxid, ammónia, kálium-jodid, azonositsd a csepegtetőüvegekben található anyagokat.

1) Az elvégzett reakciók alapján töltsd ki a versenylapon található 1. táblázatot (tabelul 1).

Ird be a megfelelő cellába a keletkezett vegyület képletét. Ha csapadék keletkezik, jelöld „” jellel, és határozd meg a szinét is. Ha a keletkezett csapadék feloldódik a reagens feleslegben, ird fel a keletkezett vegyület képletét és határozd meg a szinváltozást.

Ha nem tapasztalsz változást, a megfelelő cellába tegyél egy „x” jelet.

2) A 2. táblázatba (tabelul 2) ird be az összes reakcióegyenletet, amelyek az  1-től 4-ig számozott csepegtetőüvegekben  levő vegyületek és a megadott reagensek között lejátszódnak.

A munka befejezése után feltétlenül maradjon néhány milliliter oldat mind a 4 üvegben (1-4).

Adottak az alábbi atomtömegek: magnézium – 24,  oxigén – 16, hidrogén – 1, kálcium – 40,

kén – 32, nitrogén – 14, ezüst – 108, kálium – 39, szén – 12,  klór – 35,5.

NA = 6,022 •1023 részecske/mol.

Munkaidő 3 óra.