CONCURSUL NAŢIONAL DE CHIMIE RALUCA RÎPAN
14 IUNIE 2014

Barem de evaluare şi de notare 

Subiectul I                                                                                                           (20 de puncte)

10 itemi x 2 puncte

Nr. item a b c d e
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X

 

Subiectul al II-lea                                                                                                (20 de puncte)

a. 9 puncte
Identificarea substanţelor A, a, b, d, e, f, g, h, j, l, m              11x 0,5 = 5,5 puncte
A = H2O2;
a = H2O;
b =O2;
d = H2S;
e = S;
f = SO2;
g = SO2Cl2;
h = HCl;
j = HNO3;
l = NO2;
m = (NH4)2SO4.
Identificarea substanţei „i”                                                                               2 puncte
i = H2SO4
Identificarea substanţei „B”                                                                             1,5 puncte
B = (NH4)2S2O8
b. scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice                                         10x1p = 10 puncte
c. scrierea ecuaţiilor chimice                                                         0,25x2p = 0,5 puncte
precizarea tipului de reacţie chimică                                        0,25x2p = 0,5 puncte

Subiectul al III-lea                                                                                                (35 de puncte)

  1. 10p

     1) 5p
Presupunem 100 g de soluţie de concentraţie c%                               1p
Soluţia conţine c g apă oxigenată şi (100-c) g apă (solvent)               1p
H2O2 conţine c/17 g hidrogen, iar (100-c) g H2O conţin (100-c)/9 g hidrogen       1p
(100-c)/9 + c/17 = 10,9545                                                                   1p
c=3%                                                                                                    1p
   2) 5p
a)    Procentul de oxigen                                                            0,5p
Calcule                                                                                            1p
Formula chimică Cu3C2H2O8                                                           0,5p
b)  Formule chimice:  CuCO3, Cu(OH)2                                            2×0,5 = 1p
Denumiri: carbonat de cupru, hidroxid de cupru                            2×0,5 = 1p
Raportul molar: 2 CuCO3∙Cu(OH)2 ; 2:1                                        0,5p
c)  Denumirea mineralului: azurit                                                          0,5p

  1. 15p

1)       4p
4 ecuaţii x 1p= 4p
a. CaCO3 +2 HCl = CaCl2  +  CO2↑ + H2O
b. MgCO3 +2 HCl = MgCl2  +  CO2↑ + H2O
c.  CaCl2 + H2SO4  = CaSO4↓ + 2HCl
d. MgCl2 + H2SO4  = MgSO4 + 2HCl
2)    11p
a)  7p
w  = nr. Mg2+ =  nr. Ca2+  din minereu ………1p
nr. Mg2+= nr. Ca2+  = 192,704 •1026 = 80/100 • w ………….1,5p
w = 24,088•1027 Mg2+   din MgCO3= nr. Ca2+  din CaCO3 …….1,5p
m MgCO3 = 84 • 24,088•1027  / 6,022 •1026 = 3360 kg ………1p
m CaCO3 = 100 • 24,088•1027  / 6,022 •1026 = 4000 kg ………1p
m dolomit(impur) = 7360 •100 /80 = 9200kg = 9,2 t ………………. 1p
b)    4p
m apă = 18 •3104,675 •1026 / 6,022 •1026 = 9280 kg ….1p
m CaCl2 = 111•  192,704 •1026 /     6,022 •1026  = 3552 kg ……1p
m MgCl2 = 95•  192,704 •1026 /     6,022 •1026  = 3040 kg …..1p
Compoziţia procentuală …….1p
% CaCl2 = 22,38%
% MgCl2 = 19,15%
% H2O = 58,47%

SUBIECTUL IV

Tabel nr. 1

      Reactiv HCl NaOH NaOHexces NH3 NH3exces KI Substanţa identificată
Nr.

sticluţă

1 AgCl

pp alb

Ag2O

pp negru

x Ag2O

pp negru

[Ag(NH3)2]OH

incolor

AgI

pp galben deschis

AgNO3
2 x Zn(OH)2

pp alb

Na2[Zn(OH)4]

incolor

Zn(OH)2

pp alb

[Zn(NH3)4](OH)2

incolor

x Zn(NO3)2
3 x Fe(OH)3

pp brun roşcat

x Fe(OH)3

pp brun roşcat

x I2

brun

Fe(NO3)3
4 x Al(OH)3

pp alb

Na[Al(OH)4]

incolor

Al(OH)3

pp alb

x x Al(NO3)3

 

Tabel nr. 2

Nr. sticluţă Substanţa identificată Reactivul Ecuaţia reacţiei chimice
1 AgNO3

 

HCl AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3
NaOH 2AgNO3 + 2NaOH = Ag2O+ H2O + 2NaNO3
NaOHexces insolubil
NH3 2 AgNO3 + 2 NH4OH = Ag2O+ H2O + 2 NH4NO3
NH3exces Ag2O + 4 NH4OH = 2 [Ag(NH3)2]OH + 3 H2O
KI AgNO3 + KI = KNO3 + AgI
2 Zn(NO3)2

 

HCl Zn(NO3)2 + 2 HCl = Zn2+  +2 Cl+ 2 H+ +  2 NO3
NaOH Zn(NO3)2 + 2 NaOH = Zn(OH)2+ 2 NaNO3
NaOHexces Zn(OH)2 + 2 NaOH = Na2[Zn(OH)4]
NH3 Zn(NO3)2 + 2 NH4OH = Zn(OH)2+ 2 NH4NO3
NH3exces Zn(OH)2 + 4 NH4OH = [Zn(NH3)4](OH)2 + 4 H2O
KI x
3 Fe(NO3)3

 

HCl Fe(NO3)3 + 3 HCl = Fe3+  +3 Cl+ 3 H+ +  3 NO3
NaOH Fe(NO3)3 + 3 NaOH = Fe(OH)3+ 3 NaNO3
NaOHexces x
NH3 Fe(NO3)3 + 3 NH4OH = Fe(OH)3+ 3 NH4NO3
NH3exces x
KI 2Fe(NO3)3 +2 KI = 2 Fe(NO3)2 + 2 KNO3 + I2
4 Al(NO3)3 HCl Al(NO3)3 + 3 HCl =  Al3+  +3 Cl+ 3 H+ +  3 NO3
NaOH Al(NO3)3 + 3 NaOH = Al(OH)3+ 3 NaNO3
NaOHexces Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4]
NH3 Al(NO3)3 + 3NH4OH = Al(OH)3+ 3 NH4NO3
NH3exces x
KI x

Punctaj: completarea corectă a tabelului 1 ………. 14 p
completarea corectă a tabelului 2 ……….. 21p